Wat is de krententuin?

Om de havencapaciteit van Hoorn te vergroten, werden tussen 1662 en 1665 het Oostereiland en het Westereiland (het huidige Visserseiland) aangelegd. De Hoornse koopman Schuijt kreeg toestemming om op het Oostereiland pakhuizen en een woning te bouwen. Het eiland werd dan ook wel Schuijteseiland genoemd.

De man ging helaas vrij snel failliet (in 1677), waarna in 1690 de Admiraliteit zich in de gebouwen vestigde. Er werden door de Admiraliteit magazijnen, kantoren, werkplaatsen en scheepswerven bijgebouwd. In 1795 werd de Admiraliteit door de Franse bezetter opgeheven, waarna de gebouwen een korte tijd als kazerne in gebruik zijn geweest.

Vanaf 1817 heeft het geheel ongeveer 10 jaar lang dienst gedaan als bedelaarshuis. Dit bedelaarshuis werd in 1828 opgeheven. Maar na protesten uit de Hoornse gemeenschap is besloten om van de gebouwen een “Huis van Correctie” te maken, een gevangenis dus, voor lichtgestraften, die verplicht werk moesten verrichten. Het “Huis van Correctie” heeft bestaan tot 1886.

Na 1886 werd het een Rijkswerkinrichting, dus nog steeds een gevangenis. Het verplichte werk bestond voor een groot deel uit het sorteren van krenten. Hieruit is dus in de volksmond de naam “Krententuin” ontstaan.

Toen

Nu

In 1933 werd de Rijkswerkinrichting gesloten en namen allerlei verenigingen hun intrek in de gebouwen; dit duurde tot 1939.

In de oorlog was het eiland weer gevangenis, en wel voor staatsgevaarlijke Nederlanders en vreemdelingen. Na de oorlog hebben er collaborateurs vastgezeten. Daarna werd het weer een gewone gevangenis.

In 1987 werd de gevangenis gesloten en werden er uitgeprocedeerde asielzoekers gehuisvest. In 1992 werd het weer gevangenis, met name voor kortgestraften, die zich konden voorbereiden
op terugkeer in de maatschappij.
In 1999 ging de gevangenis voor de tweede keer dicht en werd het weer in gebruik genomen door asielzoekers, waarvan de laatste op 15 december 2002 het eiland verlaat.

Dus vanaf 2003 staan de gebouwen leeg, en op 30 oktober 2007 koopt de gemeente Hoorn het eiland.

Vanaf 2009 tot halverwege 2012 vindt de restauratie en herinrichting van het eiland plaats.

.